Om Hvaler Info AS

Siden er under konstant utvikling og nye bedrifter vil fortløpende komme til. Vet du om en Hvaler bedrift som skulle vært med kan den enkelt legges inn her, eller send en e-post til bedrift@hvaler.info.

Hvaler.info er startet som et positivt lite bidrag for å fremme det positive rundt Hvaler og Hvaler bedrifter.

Dette er et privat initiativ der flere privatpersoner og bedrifter bidrar og har ikke sammenheng med andre aktører som bygger profesjonelle løsninger rundt dette. Vi støtter arbeidet til andre aktører som ønsker å fremme Hvaler på alle måter, om så det er kommersielt eller på dugnad.

Hvaler.info ønsker å være en side for de bedrifter som aktivt tilbyr tjenester enten til turister, hytte og fastboende eller til næringslivet. Det betyr at vi kanskje ikke har med det lokale småbruket som ikke tilbyr sine tjenester til andre, men vil du ha det med er det bare å sende inn informasjon.

Derimot vil vi ha fokus på å følge de bedriftene som aktivt jobber for å tilby sine tjenester hele året igjennom.

Siden drives på en frivillig basis, der vi kun vil ha behov for å dekke kostnader til vanlig drift. Kostnader dekkes via salg av annonser på siden, samt bidrag fra alle som ønsker å støtte siden.

Hvaler Info AS er stolt medlem av Hvaler Næringsforening som jobber for å fremme det lokale næringsliv på Hvaler.

Takk for at du benytter Hvaler sitt lokale næringsliv og ikke minst denne siden!

Med vennlig hilsen
Hvaler Info AS