-4.8 C
Skjærhalden
mandag, desember 5, 2022

Hvaler Senterparti

Facebook | WWW

Senterpartiet er et verdikonservativt parti med en sosial profil.
Senterpartiet vil at Norge skal bygge sin framtid på de kristne grunnverdier,
humanistiske verdier i pakt med disse, og et levende folkestyre. Målet for Senterpartiets
politikk er å skape et fellesskap av frie, selvstendige mennesker der rettferdighet,
trygghet og likeverd er bærende prinsipper.
Den enkeltes ansvar og plikter som medlem av et fellesskap, er rammen om den
personlige frihet. Senterpartiet vil ha et samfunn som forvalter vår rike natur- og
kulturarv med respekt og til beste for vårt felles livsmiljø.

Hvaler Senterparti vil at Hvaler skal være en selvstendig kommune det er godt å bo i. Det skal være et aktivt næringsliv og mange arbeidsplasser på Hvaler. Hvalersamfunnet skal være levende og aktivt hele året, med et rikt kulturliv og tilbud til innbyggerne i alle aldre. Vi skal være en moderne framtidsrettet bygd som samtidig beholder vår særegne natur, skjærgård og kulturlandskap, samt tar vare på våre historiske verdier.

NÆRHET til folk og tjenester må være kommunens viktigste fortrinn. Nærhet gir også
grunnlag for økt TILLIT. Vi ønsker en ”tillitsreform” både sentralt og lokalt, som gir økt
status til de ansattes realkompetanse. Med mindre fokus på rapportering og detaljstyring
(New Public Management) frigjøres ressurser til reell verdiskapning.

- Annonse -spot_imgspot_img

Siste nyheter

- Annonse-spot_img

Andre nyheter

- Annonse -spot_img